Úrazové pojištění dětí | PojistovaciPoradci.cz

Úrazové pojištění dětí

Zajistěte tu nejlepší péči pro svoje děti, v případě úrazu nebo nemoci.


Parametry pojištění

Název limitu
Pojištěná částka
Měsíční pojistné
10000 KčNevybrán
Nevybrán
Nevybrán
Nevybrán
Nevybrán
Nevybrán
Celkové měsíční pojistné: 30 Kč

Proč sjednat dětem úrazové pojištění?

 

Děti, pořád někde běhají, skáčou, lezou, ale také padají... Lehčí zranění jako jsou například odřeniny či naraženiny si v lepším případě vyžádají „pouze“ návštěvu lékaře a následné domácí léčení. Závažnější úrazy jako například poranění hlavy, zlomeniny, otravy či popáleniny se většinou neobejdou bez hospitalizace v nemocnici a dlouhodobé léčby.  Výjimkou nejsou ani trvalé následky úrazu.  Úrazům lze předcházet pomocí prevence. Pro případ úrazu je důležité mít sjednané úrazové pojištění.

Rozsah rizik

Při výběru pojištění se zajímejte o rozsah pojištěních rizik a nastavení limitů pojistného plnění. Pojištění by mělo obsahovat především pojištění tělesného poškození způsobeného úrazem, pojištění trvalých následků úrazu a invalidity. Pozornost věnujte nastavení pojistné částky u rizika trvalých následků úrazu. Ty totiž pro dítě i celou rodinu mnohdy představují nejen celoživotní psychickou, ale i finanční zátěž. Minimální pojistná částka by v tomto případě měla být alespoň jeden milion korun.

 

Výčet pojištěných rizik může vypadat například následovně:

 

  • Pojištění trvalých následků úrazu
  • Pojištění invalidity následkem úrazu
  • Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu
  • Pojištění hospitalizace následkem úrazu

 

Cena pojištění

Cena úrazového pojištění dětí se odvíjí především od rozsahu zvolených rizik a pojistné částky. Cenu úrazového pojištění si můžete snadno spočítat.

 

Pojištění Allianz ŽIVOT

Pojištění Allianz ŽVOT si můžete přizpůsobit podle vašich potřeb. Vybrat a pojistit si totiž můžete přesně ta rizika, kterých se nejvíce obáváte. Přizpůsobit si můžete rovněž dobu pojištění i pojistné částky.

 

 

 

 

 

 

Na Úrazové pojištění dětí spolupracujeme

Allianz

Máte dotaz? Kontaktujte nás